'Linia produkcyjna LM-2

From eplmediawiki
Jump to: navigation, search

rozdzielenia) produktu na fazę estrową i glicerynową i filtracji gotowego produktu.
Działając na tłuszcze alkoholem metylowym w obecności katalizatora uzyskuje się w wyniku reakcji transestryfikacji estry tych alkoholi plus tzw. frakcję glicerynową, którą można wykorzystać jako źródło mocy lub różnych pożytecznych substancji w tym czystą glicerynę. Estry te są w głównej mierze wykorzystywane jako ingredienty biopaliwa dieslowskiego lub jako samoistne paliwo B-100. Mogą być one również wykorzystywane w różnych innych działach przemysłu, w tym głównie chemicznego.Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
extras
Toolbox