Komunikacja marketingowa w internecie

From eplmediawiki
Jump to: navigation, search

Planując komunikację marketingową w Internecie należy zwrócić baczną uwagę zarówno na specyfikę samego medium, jak i odpowiednie sformułowanie celów oraz właściwy dobór narzędzi e-marketingowych i e-PRowych. Wpływ taktykę działania oraz kompozycję narzędzi mają m.in.: cele; odbiorcy czyli grupa docelowa oraz budżet e-marketingowy.

W obecnych czasach najważniejszą platformą komunikacji jest Internet. Postrzegany jest on bowiem jako medium o najwyższym wskaźniku efektywności, zarówno pod kątem jednostkowego kosztu dotarcia do grupy docelowej, jak i mierzalności osiąganych wyników.

Warunkiem koniecznym do prowadzenia skutecznej i efektywnej komunikacji marketingowej w internecie jest właściwe zdefiniowanie celów, gruntowna znajomość grupy docelowej a także dobór właściwych metod działania oraz narzędzi marketingowych.

Przeobrażenia, które dokonują się w obecnej gospodarce rynkowej i związany z tym wzrost konkurencyjności produktów i usług, wymusza na przedsiębiorstwach podejmowanie działań zmierzających w kierunku zastąpienia stosowanych dotychczas tradycyjnych strategii nowoczesną komunikacją marketingową. Dialog z klientem staje się bowiem niezwykle ważnym elementem strategii promocji każdej firmy, niezbędnym do jej właściwego funkcjonowania i rozwoju. Właściwie prowadzona komunikacja marketingowa umożliwia lepsze i pełniejsze zdefiniowanie i zaspokojenie potrzeb i preferencji grupy docelowej, a więc skuteczniejsze realizowanie celów ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Narzędziami komunikacji marketingowej w Internecie są m.in.: reklama w wyszukiwarkach (SEM), reklama banerowa, działania w serwisach społecznościowych, biuro prasowe online będące częścią strony internetowej, e-mailing (newslettery).

Internet ceniony jest za niezwykłą elastyczność – nie istnieją tu praktycznie żadne ograniczenia w odniesieniu do czasu czy zasięgu działania, a komunikacja marketingowa przybiera tu formę interaktywnego dialogu z odbiorcą, który o każdej porze i w każdym miejscu ma nieograniczony dostęp do emitowanego komunikatu.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
extras
Toolbox